پیچ رولپلاک سنگ نما در ساوه و اراک

پیچ رولپلاک سنگ نما در ساوه و اراک

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان برای مقاوم سازی و تثبیت سنگ ها در اراک و ساوه توسط  شرکت بهاری انجام می شود . پیچ رولپلاک سنگ نما با طناب در ساوه کار استحکام سنگ های نما در همه جا و به ویژه در جاهای که ساختمانهای بلند با نمای سنگی باشد ، لازم است ، جهت ارتباط […]