چرا استفاده از واترجت برای شستشوی مستقیم شیشه مجاز نیست؟

چرا استفاده از واترجت برای شستشوی مستقیم شیشه مجاز نیست؟

در یک پروژه ساختمانی که ساخت آن به اتمام رسیده و پیمانکار یا کارفرما تصمیم به نظافت نمای ساختمان می گیرند و یا همچنین ساختمان هایی که افراد در ان سکونت دارند باید دانش کافی در مورد باید ها و نباید ها را در موارد مختلفی از جمله شستشو و نظافت نمای ساختمان با واترجت بدانند […]