نماشویی بدون داربست

نماشویی بدون داربست

تصمیم برای نماشویی ساختمان گرفته اید ولی داربست دردسر های زیادی دارد؟ هزینه داربست از نماشویی ساختمان بیشتر است ؟ با حذف داربست از خدمات نما و کار در ارتفاع توانسته ایم تا به بیش از ۸۰% صرفه جویی در هزینه های نظامتی ساختمان برسیم . امنیت ،دقت ، و دسترسی کامل و آزاد بود هر […]