کفسابی در خیابان انقلاب ، نواب و آزادی

کفسابی در خیابان انقلاب ، نواب و آزادی

خدمات کفسابی در خیابان انقلاب ، آزادی و نواب توسط شرکت بهاری با دستگاه های ایرانی و ایتالیایی سوپر سایلنت و ضد پاشش انجام می شود . کفسابی در انقلاب مغازه ها و ساختمان های موجود در خیابان انقلاب بعضا قدیمی هستند و کفپوش سنگی آنها دچار نشست و شکستگی شده است ، اگر می […]