ساب زنی و کفسابی در خراسان ، شوش ، افسریه ، منیریه ، یافت آباد و جنوب تهران

ساب زنی و کفسابی در خراسان ، شوش ، افسریه ، منیریه ، یافت آباد و جنوب تهران

کفسابی و سنگسابی در مشیریه ، خراسان ، شاپور ، شوش ، جوادیه ، یاخچی آباد ، آب منگل ، خزانه فلاح ، کاروان (رضویه) ، منیریه ، خانی آباد نو ، جی ، یافت آباد ، آذری ، امیربهادر ، شهرک مسعودیه ، مولوی ، دروازه غار ، کشتارگاه ، امیریه ، خزانه بخارایی ، […]