کفسابی در پیروزی و نیروی هوایی

کفسابی در پیروزی و نیروی هوایی

کفسابی در پیروزی و نیروی هوایی توسط شرکت بهاری با روش ساب ایتالیایی ارائه می شود . کفسابی در نیرو هوایی و پیروزی بهتر است که هر یک از سنگ هایی که برای قسمت های مختلف ساختمان فرش شده است ساب زنی مخصوص سنگ خود را داشته و در پولیش و جلا دادن سنگ دقت کافی داشته باشیم تا […]