کفسابی شیشه ای یا سنگسابی کریستال

کفسابی شیشه ای یا سنگسابی کریستال

کفسابی شیشه یا کریستال توسط شرکت بهاری در تهران انجام می شود جدید ترین نوع سنگسابی که توسط شرکت بهاری ابداع شده است کف سابی کریستال می باشد ، دلیل این نام گذاری واکنش کریستاله شدن لایه بالایی سنگ است در این روش ما از مواد پولیشر کریستال استفاده  میکنیم و با استفاده از ساب های مختلف […]