کفسابی برای زیرساز پارکت ، لمینت و اپوکسی

کفسابی برای زیرساز پارکت ، لمینت و اپوکسی

از کاربرد های بی شمار کفسابی زیرسازی پارکت و اپوکسی ، تشک باشگاه و … است ، این کار با دستگاه کفسابی و طی دو الی سه مرحله انجام می شود .  کفسابی برای زیر سازی پارکت و لمینت در صنعت پارکت و لمینت جهت پر کردن ناهمواری ها در سطح زیرکار از فوم استفاده […]