کفسابی موزاییک و ساب زنی موزائیک

کفسابی موزاییک و ساب زنی موزائیک

کفسابی موزاییک را وقتی انجام بدهید که ابتدا سنگ فرش می کنید یا وقتی که کثیف و سیاه شده باشد .راهکار ساب زنی موزائیک است. کفسابی موزاییک موزاییک تشکیل شده از بتن و سنگ دانه های با رنگ و شکل های مختلف است . ذاتا بتن مقاومت فرسایشی یا سایشی زیادی ندارد از این رو لازم […]