پروژه کفسابی در زعفرانیه مهندس سهرابی

پروژه کفسابی در زعفرانیه مهندس سهرابی

پروژه کفسابی در زعفرانی برای مهندس سهرابی به متراژ ۱۲۰۰ انجام شد این پروژه که از سنگ های دهبید،گوهره و گرانیت برای سطوح مختلف استفاده شده بود توسط شرکت کفسابی بهاری با استفاده از دستگاه های ایتالیایی برای طبقات و دستگاه کفسابی ایرانی برای پارکینگ که کف سابی گرانیت بود استفاده شد . کفسابی در […]