کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی یاپلی اورتان از خانواده بسیار باکاربرد خانگی وصنعتی است که قابلیت اجرا برتمام سطوح از سطوح بتنی دارد. کف پوش اپوکسی ضخامت بسیار کم عایق رطوبتی وحرارتی و آنتی باکتریال ومقاوم دربرابر هرگونه مواد شیمیایی کارآمد است و بعلت استحکام بالا در سطوح بیمارستانی ، محیطای مسکونی ،سالن ورزشی و کارخانه های صنعتی کاربرد دارد. واز لحاظ زیبایی  براقی و درخشانی خاصی به […]