کفسابی و نماشویی در قزوین ، بوئین زهرا

کفسابی و نماشویی در قزوین ، بوئین زهرا

کفسابی و نماشویی در قزوین ، بوئین زهرا ، شهرک صنعتی لیا و تاکستان توسط شرکت بهاری انجام می شود . کفسابی در قزوین کفسابی در قزوین شمال ساب زنی براق ، پوایش ، نانو سنگ ، برطرف کردن انواع لکه جوهرنمگ و … برروی سنگ کف و دیوار و صد ها خدمات دیگر که […]