کفسابی پارکینک طبقاتی

کفسابی پارکینک طبقاتی

کفسابی پارکینگ های طبقاتی برای پارکینگ های با کفپوش بتنی و سنگی تاثیر فوق العاده ای در عمر کفپوش و کیفیت و تمیزی آن دارد . کفسابی پارکینگ طبقاتی پارکینگ های طبقاتی معمولا از کفپوش بتنی و حتی موزائیکی یا سنگی ساخته می شوند .طبیعی است که هر یک از این مواد که باشد ضعف های […]