کف سابی

کف سابی

کف سابی سنگ ساختمان با روش ایتالیایی یکدست و بصورت صیقلی انجام می شود ، قبل از شروع کار باید کارشناس یا اپراتور ساب از نوع سنگ شناخت کامل داشته باشد تا بتواند لقمه های مناسب آن نوع کفپوش را استفاده کند ، در غیر این صورت امکان ندارد که نتیجه کار مطلوب کارفرما و حتی […]