تخفیف ویژه!! تماس با آقای بهاری

646 06 06 0912

اپوکسی

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال در بیمارستان ها و اتاق های حساس به تمیزی توسط شرکت اپوکسی تهران انجام می شود. اپوکسی آنتی باکتریال خاصیت ضد میکروبی و باکتری این نوع...

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوسی آنتی استاتیک با خاصیت رسانایی توسط شرکت اپوکسی تهران اجرا می شود .  اجرای اپوکسی آنتی استاتیک این نوع اپوکسی خاصیت هایی چون مقاومت مناسب و نیز ماندگاری...

کفپوش اپوکسی صنعتی

کفپوش اپوکسی صنعتی

کفپوش های صنعتی با ضخامت های ۵۰۰ میکرون الی ۵ میلی متر توسط شرکت اپوکسی تهران انجام می شود .  اپوکسی صنعتی این نوع اپوکسی از مراحل مختلفی تشکیل شده و...

کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی یاپلی اورتان از خانواده بسیار باکاربرد خانگی وصنعتی است که قابلیت اجرا برتمام سطوح از سطوح بتنی دارد. کف پوش اپوکسی ضخامت بسیار کم عایق رطوبتی وحرارتی و آنتی باکتریال ومقاوم دربرابر هرگونه مواد شیمیایی...

۶۴۶ ۰۶ ۰۶ ۰۹۱۲ کفسابیته