تخفیف ویژه!! تماس با آقای بهاری

646 06 06 0912

سنگسابی در تهران

سنگسابی

سنگسابی در تهران برای انواع سنگ در ۱۲ مرحله ایتالیایی سنگ سابی

سنگسابی به روش ها و حالت های مختلف انجام می شود ،برای مثال از ساختمان های نوساز که سنگ های مختلف بر کف آنها فرش می شود نیاز به سنگ سابی دارد تا راه پله ها و پایگرد و پشت بام و سنگسابی پارکینگ همه جزو خدمات کفسابی هستند .سنگ سابی قسمت های مختلف ساختمان…

۶۴۶ ۰۶ ۰۶ ۰۹۱۲ کفسابیته