لیست خدمات

موارد استفاده از اپوکسی در کفسابی

کفسابی به روش اپوکسی ساب

کفسابی به روش اپوکسی ساب

کفسابی به روش اپوکسی ساب مدرن ترین نوع کف سابی است که توسط شرکت بهاری اجرا می شود . مزایای روش اپوکسی ساب سنگ های طبیعی دارای رگه های مویی…

Call Now Buttonتماس بهاری - ۶۴۶ ۰۶ ۰۶ ۰۹۱۲